Виконання ст. 30 закону України “Про освіту”

 1. Рішення №1047 Про зміну назви Озерненської гімназії Житомирського району Житомирської області та затвердження Статуту в новій редакції
 2. Наказ Про зміну назви Озерненської гімназія та затвердження Статуту в новій редакції № 85 від 01 серпня 2022 року
 3. Статут ліцею  
 4. Ліцензії на провадження освітньої діяльності
 5. Свідоцтво про атестацію
 6. Сертифікати про акредитацію освітніх програм
 7. Структура та органи управління ліцею
 8. Кадровий склад, відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
 9. Освітня програма ліцею 
 10. Територія обслуговування
 11. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти: станом на 01,09,2021 р. навчається 598 учнів: 1-4 кл. – 232 уч., 5-9 кл. – 306 уч., 10-11 кл. – 60 уч.
 12. Мова освітнього процесу: Мовою освітнього процесу в ліцеї є українська мова. В ліцеї вивчаються мови міжнародного спілкування: англійська мова, німецька мова, польська мова
 13. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
 14. Результати моніторингу якості освіти
 15. Про діяльність педагогічного колективу гімназії в 2020-2021 н.р. та завдання на 2021-2022 н.р.
 16. План роботи озерненського ліцею на 2022-2023 навчальний рік   
 17. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами: в ліцеї функціонує 1 класи з інклюзивною формою навчання
 18. Розмір плати за навчання: платні послуги не надаються
 19. Публічні кошти
 20. Форми здобуття освіти:
  • інcтитуційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
  • індивідуальна (екстернатна, сімейна(домашня), педагогічний патронаж).
 21. ОРІЄНТОВНІ ВИМОГИ до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів
 22. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
 23. Положення про академічну доброчесність
 24. Положення про сайт Озерненського ліцею
 25. Права та обов’язки учнів ліцею
 26. Звіт директора гімназії перед педагогічним колективом та громадськістю, 2020 рік.
 27. Звіт директора гімназії перед педагогічним колективом та громадськістю, 2021 рік.
 28. Звіт директора гімназії перед педагогічним колективом та громадськістю, 2022 рік.
 29. Стратегія розвитку ліцею на 2022-2027 рр 
 30. Потреба в придбанні матеріалів для ремонтних робіт в гімназії на 2021 рік 
 31. Наказ Про завершенняя 2021-2022 навчального року №56 від 05.04.2022 року 
 32. Наказ Про режим роботи ліцею № 88 від 31 серпня 2022 року 
 33. Наказ Про затвердження Правил особистої гігієни учнів № 111 від 31 серпня 2022 року
 34. Наказ Про створення ради профілактики правопорушень № 112 від 31 серпня 2022 року
 35. Наказ Про створення ради національно-патріотичного та громадянсько-патріотичного виховання № 117 від 31 серпня 2022 року
 36. Наказ Про заборону тютюнопаління № 120 від 31 серпня 2022року