В Озерненській гімназії відбулось засідання Парламенту Країни Успіху.

Posted on Updated on

Віповідно Розділу ІУ Конституції Країни Успіху  24 жовтня 2018 року закінчився термін повноваження Парламенту попереднього скликання, що стало результатом відкриття першого засідання Парламенту Країни Успіху нового скликання у кількості 12 депутатів. Відповідно статті 8 Розділу ІУ депутати склали Присягу громадянам Країни Успіху та скріпили її підписами.

Відповідно статті 14 Розділу ІУ Конституції Країни Успіху  до повноважень Парламенту належить:

– прийняття Конституції Країни Успіху та внесення змін і доповнень до неї;

– завтердження плану роботи Країни Успіху на рік, забезпечення його виконання;

– призначення міністрів кабінету міністрів за поданням Прем’єр-міністра;

– погодження кандидатури на посаду Прем’єр-міністра, яку надає Президент Країни Успіху;

– затвердження бюджету Країни Успіху;

– призначення виборів Президента у строки, передбачені цією Конституцію;

прийняття регламенту Парламенту;

– призначення на посади та звільнення з посад членів Виборчої комсії за поданням Президента Країни Успіху.

Відповідно статті 15 Розділу ІУ Парламент обирає із свого складу Голову Парламенту і його заступників та відкликає їх з посад.

1 2 4

У звязку з цим висловлюємо вітання Голові Парламенту Гарічевій Катерині, яку обрано Головою Парламенту повторно. Також депутати  ухвалили задовільною роботу виборчої комісії виборів 7 Президента Країни Успіху, яке відбулось 8 жовтня, та відповідно порядку денного засідання обрали заступника голови Парламенту – Лозан Альону та секретаря Парламенту – Шару Тетяну. Депутати розглянули низку позапланових питаннь. За пропозицією директора гімназії Анатолія Петровича проведення сесійних засіданнь ухвалили розпочинати  Гімном гімназії.

5 6