Озерненська гімназія плідно співпрацює з Інститутом психології

Posted on

Озерненська гімназія плідно співпрацює з Інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Впродовж 2020 року на базі гімназії було впроваджено наукове дослідження за авторською методикою Музики О.Л. завідувача лабораторії психології обдарованості Інституту психології ім.. Г.С.Костюка. («Профіль ціннісної свідомості обдарованої особистості»).

Дослідження проводилось з допомогою розробленої в лабораторії е-платформи «Обдарованість ТЕСТ ONLINE», яка дозволила учням за особистим бажанням з допомогою гаджетів отримати персональні рекомендації з саморозвитку і підвищення рівня психологічного благополуччя

Це сприяло суттєвому поліпшенню психолого-педагогічної підготовки й результативності роботи педагогічного колективу з розвитку здібностей та обдарованості учнів.