Діяльність

З вересня 2013 року на посаді соціального педагога Озерненської гімназії працює Капалб Оксана Олександрівна, а з вересня 2014 року посаду практичного психолога займаєКозак Людмила Петрівна.

Пріоритетні завдання роботи соціально-психологічної служби:

– профілактика дезадаптації учнів при переході з початкової ланки в середню (виявлення можливої «групи ризику»);

– адаптація учнів, які мають труднощі у навчанні, поведінці, ознаки емоційних розладів (діти, що займають у класі позицію «відторгнутих»); визначення причин труднощів і розробка шляхів їх подолання;

– робота з обдарованими дітьми та дітьми з творчими здібностями (психодіагностика дітей з високим інтелектуальним потенціалом; виявлення обдарованих і талановитих дітей; індивідуальні психологічні консультації  даних дітей та їх батьків);

– психологічний супровід  розвитку підлітків (діагностика особистісних рис та якостей, особливостей характеру; стимулювання саморозвитку та самовиховання; консультування з особистісних проблем; тематичні бесіди);

– надання допомоги в професійному самовизначенні старшокласників (групова діагностика професійних інтересів, здібностей; профорієнтаційні бесіди, індивідуальні психологічні консультації щодо питань професійного вибору);

– робота з учнями старшого шкільного віку (виявлення психологічної готовності до дорослого життя; діагностика варіантів особистісного самовизначення; допомога у вирішенні особистісних проблем; індивідуальна і групова робота з педагогами, батьками з питань відхилень в поведінці та проблем дітей, пошуку взаєморозуміння);

– пропаганда здорового способу життя (профілактика куріння, алкоголізму, наркоманії).

113135313546512

Головна ідея соціально-психологічної служби гімназїї – це «супровід»  дитини по її життєвому шляху. Це рух разом з нею, поруч із нею, іноді – трохи попереду, якщо треба пояснити можливі шляхи.

Ми не можемо змінити внутрішній світ людини без її власної волі, власного бажання, але ми можемо взаємодіяти, пропонуючи різні шляхи вирішення тих або інших завдань чи проблем. Ми організовуємо співробітництво, спрямоване на самопізнання та самовдосконалення людини.

Гімназійна соціально-психологічна служба – це самостійний вид діяльності з власними цілями й цінностями, яка органічно інтегрується в навчально-виховну педагогічну систему. За такої організації стає можливим поєднувати цілі педагогічної і психологічної практики і фокусувати їх на головному – на особистості учня.

Робота дорослих з супроводу (педагогів, батьків, психолога, соціального педагога) спрямована на створення сприятливих соціально-психологічних умов для успішного навчання й розвитку дитини. Але у кожного є і свої специфічні завдання. Роль педагога – орієнтація учня на інтелектуальні й етичні аспекти («кожна людина повинна знати й уміти саме це й мати відповідну поведінку в громадських місцях»). Батьки виконують роль носія певних цінностей – релігійних, етичних національних, культурних та інших. Завдання практичного психолога – створювати умови для продуктивного руху дитини тими шляхами, які вона усвідомлено вибрала, конструктивно вирішувати неминучі конфлікти, засвоювати методи пізнання, спілкування, пізнаючи себе та інших.

 

До психолога та соціального педагога гімназії завжди відкриті двері – “Ми чекаємо на Вас, щоб вислухати, допомогти, підтримати!”

 

Персональна скринька практичного психолога та соціального педагога

psiholog-ozerne@ukr.net