Районна педагогічна виставка «СУЧАСНА ОСВІТА – 2018»

Posted on

Озерненська гімназія

Автор досвіду: Власюк Тетяна Володимирівна

Тема досвіду: Формування компетентності продуктивної творчої діяльності учнів при вивченні математики

Адреса досвіду: Озерненська гімназія Житомирського району

Телефон:  408477

E-mail:ozerne_school@ukr.net

Сайт: https://ozernegym.in.ua

Директор: Власюк Анатолій Петрович

Короткий зміст досвіду:Матеріали досвіду присвячені проблемі «Формування компетентності продуктивної творчої діяльності учнів при вивченні математики».

Автор основну увагу приділяє методикам виявлення творчих задатків учнів, методичним прийомам та методам на уроках математики та в позакласній роботі з предмету, що сприяють формуванню продуктивної творчої діяльності учнів,  доводить, що  математична компетентність має забезпечити їх життєдіяльність та самореалізацію  у сучасному світі.

Зібрані матеріали  можуть бути рекомендовані для вчителів математики.

 

 

Автор досвіду: Городецька Олена Владиленівна

Тема досвіду: Мовний аспект американських традиційних свят

Адреса досвіду: Озерненська гімназія Житомирського району

Телефон:  408477

E-mail:ozerne_school@ukr.net

Сайт: https://ozernegym.in.ua

Директор: Власюк Анатолій Петрович

Короткий зміст досвіду: Сучасний етап розвитку суспільства характеризується зміцненням та розвитком міжкультурних зв’язків. На даному етапі розвиваються тазміцнюються культурні зв’язки між Україною та       США. Актуальність вибраної теми полягає в сприянні кращому порозуміннюпредставниківукраїнської та американської культур.

Результати дослідження допоможуть уникнути непорозумінь в мовно-  культурній комунікації, враховувати ментальні та світоглядні риси                  американської нації в процесі спілкування, вживати конкретні мовні зв’язки   при оформленні привітань з традиційними святами.

 

 

Автор досвіду: Довгань Надія Петрівна

Тема досвіду: Інтеграція навчальних дисциплін у шкільному курсі біології

Адреса досвіду: Озерненська гімназія Житомирського району

Телефон:  408477

E-mail:ozerne_school@ukr.net

Сайт: https://ozernegym.in.ua

Директор: Власюк Анатолій Петрович

Короткий зміст досвіду: Матеріали досвіду присвячені проблемі «Інтеграція навчальних дисциплін у шкільному курсі біології».

Автор розкриває сутність інтегрованого навчання, знайомить з вимогами до організації інтегрованих уроків, наводить алгоритм підготовки до інтегрованого уроку, оскільки дана технологія значно підвищує ефективність отримання знань з предметів, зокрема біології і сприяє максимальній реалізації освітніх, розвивальних і виховних цілей.

Автор ділиться досвідом планування і проведення інтегрованих уроків. В роботі представлені розробки інтегрованих уроків.

Даний матеріал призначений для використання вчителями-предметниками загальноосвітніх навчальних закладів.

 

 

Автор досвіду: Клапішевська Ірина Леонідівна

Тема досвіду: Формування національної свідомості молодших школярівзасобами етнопедагогіки у навчально-виховному процесі

Адреса досвіду: Озерненська гімназія Житомирського району

Телефон:  408477

E-mail:ozerne_school@ukr.net

Сайт: https://ozernegym.in.ua

Директор: Власюк Анатолій Петрович

Короткий зміст досвіду: У роботі розглядаються проблеми народного виховання молодших школярів. Форми та засоби етнопедагогіки. Розкривається роль народних обрядів у формуванні загальнолюдських моральних цінностей.

Етнопедагогіка заслужено займає вагоме місце в роботі з молодшими школярами, є невичерпаним дидактичним матеріалом. Тому багато років, працюючи над питаннями допомоги в розкритті індивідуального світу дитини, любові до рідної мови, до Батьківщини, як організувати навчальний процес пізнання, щоб в її очах не згасав вогник допитливості і натхнення постійно використовую багатство українського етносу.

 

 

Автор досвіду: Максименко Наталя Вікторівна

Тема досвіду: Особливості становлення почуття любові в юнацькому віці

Адреса досвіду: Озерненська гімназія Житомирського району

Телефон:  408477

E-mail:ozerne_school@ukr.net

Сайт: https://ozernegym.in.ua

Директор: Власюк Анатолій Петрович

Короткий зміст досвіду:  Матеріали досвіду присвячені проблемі  « Особливості становлення почуття любові в юнацькому віці»

Автор розкриває сутність організації дослідницько-експериментальної роботи разом з учнями, знайомить з  теоретичним  аналізом наукової літератури з питання особливостей розвитку  особистості в юнацькому віці, основними потребами юнаків та юнок, що дозволить вивчити особливості переживання почуття любові в юнацькому віці,  ділиться досвідом організації та проведення  online-опитування, здійснення аналізу отриманих результатів, надає розробки рекомендацій психолога, які допоможуть навчитися управляти емоціями.

Автор ділиться досвідом планування і проведення діагностичної частини та психокорекційної роботи. В роботі представлені розробки корекційно-розвивальних  вправ.

Даний матеріал призначений для використання практичними психологами загальноосвітніх навчальних закладів.

 

 

Автор досвіду: Прилипко Олена Олександрівна

Тема досвіду: Формування  комунікативної компетентності учнів у процесі навчання української мови та літератури

Адреса досвіду: Озерненська гімназія Житомирського району

Телефон:  408477

E-mail:ozerne_school@ukr.net

Сайт: https://ozernegym.in.ua

Директор: Власюк Анатолій Петрович

Короткий зміст досвіду: Матеріали досвіду присвячені проблемі «Формування  комунікативної компетентності учнів у процесі навчання української мови та літератури».

Автор основну увагу приділяє методикам розвитку комунікативної компетенції учнів, методичним прийомам та методам на уроках української мови та літератури та в позакласній роботі з предмету, що сприяють формуванню всебічно розвиненої особистості  учнів,  доводить, що  комунікативна компетентність має забезпечити їх життєдіяльність та самореалізацію  у сучасному світі.

Зібрані матеріали  можуть бути рекомендовані для вчителів української мови та літератури.

 

 

Автор досвіду: Саганюк Алла Анатоліївна

Тема досвіду: Формування проектно-технологічної компетенції на уроках англійської мови

Адреса досвіду: Озерненська гімназія Житомирського району

Телефон:  408477

E-mail:ozerne_school@ukr.net

Сайт: https://ozernegym.in.ua

Директор: Власюк Анатолій Петрович

Короткий зміст досвіду:Зміни, що проходять в сучасному суспільстві потребують розвитку нових, більш ефективних способів навчання, націлених на індивідуальний розвиток особистості, а саме: творчої ініціативи школярів, навичок самостійної роботи в інформаційному просторі, самостійного здобуття знань,  прийняття рішень і чіткого планування роботи, ефективної співпраці в різних по складу і напряму групах, формування  уміння постановки задач для вирішення конкретних проблем. Представлена робота доводить, що метод проектів дозволяє інтегрувати різні види діяльності,  дає можливість зробити процес навчання більш захоплюючим, цікавим, а тому і більш ефективним.

Автором розкриває сутність методу проектів, наводить алгоритм роботи над проектами на різних етапах навчання.

Даний матеріал призначений для вчителів англійської мови.

 

Автор досвіду: Трубка Зоя Дмитрівна

Тема досвіду:Національно-патріотичне виховання учнів початкових класів на уроках і позаурочний час

Адреса досвіду: Озерненська гімназія Житомирського району

Телефон:  408477

E-mail:ozerne_school@ukr.net

Сайт: https://ozernegym.in.ua

Директор: Власюк Анатолій Петрович

Короткий зміст досвіду: В даній роботі розглянута актуальна на сьогодні тема це  виховання  патріотизму  у молодших школярів. Саме зараз миповертаємося до споконвічних цінностей: поваги і любові  до Батьківщини і людей, духовності, моральності, бережногоставлення до природних скарбів і національних надбань нашогонароду тощо.

Трубка З.Д.  працює над   тим, щоб школярі оволоділи культурою народу, пізнали самобутність української нації, вчилися продовжувати культурно-історичні традиції і звичаї свого народу.

 

 

Автор досвіду: Чернишева Катерина Миколаївна

Тема досвіду:Раціональність впровадження елементів CLIL у початковій та  середній ланках школи (інтегроване викладання)

Адреса досвіду: Озерненська гімназія Житомирського району

Телефон:  408477

E-mail:ozerne_school@ukr.net

Сайт: https://ozernegym.in.ua

Директор: Власюк Анатолій Петрович

Короткий зміст досвіду: У представленій роботі порушено проблему раціональності впровадження елементів CLIL у початковій та середній ланках школи і актуальності даної методики.

Автором проаналізовані дослідження впровадження методики предметно – мовного інтегрованого навчання, розглянуто сутність методики, як основної дидактичної методики, яка дозволяє сформувати в учнів лінгвістичні та комунікативні компетенції нерідною мовою у тому ж навчальному контексті, у якому в них відбувається формування і розвиток загально-навчальних знань і умінь.

Автор доводить, що методика CLIL є ефективним інструментом профілізації викладання іноземних мов, який дає можливість звернутися до комунікативних ситуацій, типових для майбутнього професійного і загальнолюдського спілкування учнів.

Автором висвітлені переваги і недоліки використання методики, основні вимоги і умови щодо успішного її впровадження.

Автор доходить висновку, що реалізація методики в Україні носить стихійний характер і на рівні шкільної програми представлена лише, як окремі інтегровані уроки. Проте врахування позитивного досвіду Європейських країн створює перспективу використання даної методики.

 

 

Автор досвіду: Яценко Тетяна Василівна

Тема досвіду: Інклюзивна освіта: рівні права в навчанні і вихованні кожній дитині

Адреса досвіду: Озерненська гімназія Житомирського району

Телефон:  408477

E-mail:ozerne_school@ukr.net

Сайт: https://ozernegym.in.ua

Директор: Власюк Анатолій Петрович

Короткий зміст досвіду: В даній роботі розглянута актуальна на сьогодні проблема упровадження  інноваційних технологій  в навчання та виховання дітей з особливими потребами (Інклюзивна освіта ) , розкрито  складові  частини  цього поняття,  розглянуті  методичні рекомендації щодо моніторингових досліджень розвитку дитячого організму, подано алгоритм раціональної організації    навчальної  діяльності  таких учнів, способів оптимізації занять в початковій школі, алгоритм управління процесом  збереження і зміцнення  здоров’я  дитячого організму з особливими потребами  на всіх етапах розвитку .   У роботі  розглядається інклюзивна освіта як невід’ємна частина розвитку сучасного навчання.  Адже в її основі лежить індивідуальний підхід до кожного учня, що є актуальним  в наш час.

Яценко Т.В.  працює над  всебічним та гармонійним розвитком особистості дитини з особливими потребами , тому що вважає актуальною на сучасному етапі  розвитку нової школи дану проблему .

 

 

Автор досвіду: Яцюк Світлана Валеріївна

Тема досвіду: Практичний посібник з географії  материків та океанів

Адреса досвіду: Озерненська гімназія Житомирського району

Телефон:  408477

E-mail:ozerne_school@ukr.net

Сайт: https://ozernegym.in.ua

Директор: Власюк Анатолій Петрович

Короткий зміст досвіду:  Практичний посібник містить  типові плани характеристик географічних об’єктів та явищ, словник деяких географічних термінів до окремих тем, а також схеми, які сприяють кращому розумінню та запам’ятовуванню тем.

В посібнику також містяться рекомендації щодо оформлення завдань на контурних картах, пам’ятка   для виконання дослідницької роботи, складання сенкану, створення учнівської презентації, правила роботи з настінною географічною картою, бо як показує досвід, саме ці види робіт викликають певні забруднення в учнів.

 

 

Автор досвіду: Яцюк Світлана Валеріївна

Тема досвіду: Методичні рекомендації щодо гідрологічних досліджень річки

Адреса досвіду: Озерненська гімназія Житомирського району

Телефон:  408477

E-mail:ozerne_school@ukr.net

Сайт: https://ozernegym.in.ua

Директор: Власюк Анатолій Петрович

Короткий зміст досвіду: В умовах зростаючої уваги до якості річкових вод як індикатора стану екосистеми, актуальною постає проблема дослідження умов, чинників і процесів формування складу й якості води. Річки є одними з найбільш динамічних складових гідросфери, де взаємодія води з породами відбувається в умовах вільного водообміну з атмосферою. Гідрометеорологічні чинники визначають значну мінливість складу річкових вод. Особлива роль у формуванні режиму річок належить водному стоку, оскільки основним носієм енергії, речовини у водних об’єктах є водна маса, і хід фізико-хімічних, біотичних та інших процесів значною мірою залежить від її величини й динаміки.

Даний  посібник присвячується методиці проведення найпростіших гідрологічних досліджень річки, які не потребують  дорогого обладнання, всі прилади для вимірювань  може виготовити будь-який учень. В посібнику також розглядається питання дослідження та вивчення  рівня забруднення русла та її берегів, що є дуже актуальним в наш час.

Всі описані в посібнику методи досліджень було опрацьовано в польових умовах при підготовці роботи на участь в МАН.

 

Автор досвіду: Яцюк Світлана Валеріївна

Тема досвіду: Використання сучасних методів у процесі навчання географії, як шлях підвищення пізнавальної діяльності учнів

Адреса досвіду: Озерненська гімназія Житомирського району

Телефон:  408477

E-mail:ozerne_school@ukr.net

Сайт: https://ozernegym.in.ua

Директор: Власюк Анатолій Петрович

Короткий зміст досвіду: В даній роботі  проводиться аналіз  поняття сучасних методів навчання у підвищенні пізнавальної діяльності учнів;  розглядається питання  використання інтерактивних технологій у процесі навчання географії; проаналізовано використання інноваційних технологій навчання географії та інтерактивні технології, як один із видів інноваційної діяльності в навчальному процесі. Розглянуто практичний досвід впровадження сучасних методів навчання на уроках географії,  а також проведення уроку географії з використання новітніх інформаційних технологій.