Адаптація

Адаптація п’ятикласників та десятикласників до нових умов навчання

Posted on

16січня 2016 року відбувся консиліум “Адаптація п’ятикласників та десятикласників до нових умов навчання».

Були присутні: Анатолій Петрович Власюк – директор гімназії, Надія Петрівна Довгань, Ольга Миколаївна Ткаченко, Тетяна Авдіївна Івчук – заступники директора з навчально-виховної роботи, Людмила Петрівна Козак – практичний психолог, Оксана Олександрівна Капалб – соціальний педагог, класні керівники 5-х класів – Руслана Анатоліївна Гвоздецька, Катерина Миколаївна Чернишева, класний керівник 10-го класу – Олена Анатоліївна Геча, медична сестра гімназії – Альона Володимирівна Макость. Також запрошеними були всі вчителі, які викладають у 5-х та 10-му клаcах.

Метою консиліуму стало об’єднання зусиль усіх суб’єктів навчально-виховного процесу зацікавлених в успішному навчанні й повноцінному розвитку п’ятикласників і десятикласників; координація дій із подолання труднощів протягом адаптаційного періоду учнів 5-х та 10-го класів, вчителів; колективна розробка рекомендацій з усунення причин труднощів адаптації.

Перед учасниками консиліуму ставилися наступні завдання: сприяти вирішенню навчально-виховних завдань під час адаптаційного періоду; формувати знання про вікові та особистісні проблеми учнів п’ятих і десятого класів; обговорити певні аспекти психологічних особливостей переходу дітей із початкової школи в середню і з середньої в старшу; виробити рекомендації для профілактики дезадаптації, покращення клімату в класному колективі;проаналізувати результати психологічних та соціометричних досліджень.

Розпочала роботу консиліуму заступник директора з навчально-виховної роботи Довгань Надія Петрівна, яка відмітила, що перехід учнів з початкової школи до середньої та з середньої до старшої справедливо вважається кризовим періодом. Як свідчить аналіз, учителі, які викладають в 5-х класах, часто не бачать різниці між п’ятикласниками та іншими гімназистами. І як результат – завищені вимоги до цих учнів, зниження рівня навчальних досягнень, мотивації навчання. Наскільки процес адаптації п’ятикласників та десятикласників буде успішним, великою мірою залежить від діяльності адміністрації гімназії та всіх педагогів навчального закладу.

Психологом школи та соціальним педагогом проведено дослідження, яке дало змогу детально ознайомитися із п’ятикласниками та десятикласниками. Класні керівники з’ясували плюси і мінуси адаптації, дали повну характеристику своїм класам.

При цьому було встановлено, що практично всі педагоги вживають певних заходів для ефективної адаптації п’ятикласників та десятикласників до навчання в гімназії. Вчителі враховують індивідуальні особливості учнів, їх швидку втомлюваність, потребу хоча б в епізодичному заохочуванні, використанні ігрових моментів тощо. Майже на всіх уроках спостерігається сприятлива психологічна атмосфера, доброзичливе ставлення поєднується з вимогливістю вчителів до учнів.

Але ж і ми, вчителі, також проходимо період адаптації: нам потрібно запам’ятати нових учнів, вивчити їхні особливості, переключитися на роботу з п’ятикласниками, враховуючи основні психологічні особливості дітей цього віку. І чим швидше ми, вчителі, і учні знайдемо ті спільні шляхи, тим швидше пройде адаптація в учнів 5-го класу.

Спілкування за круглим столом з питання «Форми та методи організації навчально-виховної діяльності учнів» проходило в теплій атмосфері. Вже котрий рік поспіль проводиться консиліум про адаптацію учнів 5-их та 10-х класів. Тому слід підкреслити, що успішній реалізації завдань сучасної школи сприяє педагогічний досвід, світосприймання самого вчителя у співпраці з батьками.

Отже, успішній адаптації учнів 5-х та 10-го класів до навчання в гімназії сприятимуть цілеспрямована координація дій учителів, їхній професіоналізм і досвідченість.

У ході роботи консиліуму педагоги визначили оптимальні шляхи для подолання труднощів адаптації п’ятикласників та десятикласників, а також розробили рекомендації щодо подальшого гармонійного розвитку гімназистів.