Психолого-медико-педагогічний консиліум на тему: «Проблеми адаптації п’ятикласників»

Posted on Updated on

Якщо вчитель поєднує в собі любов
досправи і до учня, він – досконалий учитель.
Л. Толстой

17 листопада 2014 року в Озерненській гімназії відбувся психолого-медико-педагогічний консиліум на тему: «Проблеми адаптації п’ятикласників». В роботі консиліуму взяли активну участь: Анатолій Петрович Власюк – директор гімназії, Ольга Миколаївна Ткаченко, Надія Петрівна Довгань та Тетяна Авдіївна Івчук – заступники директора з навчально-виховної роботи, Ходаковська Альона Валеріївна – медичний працівник гімназії, Людмила Петрівна Козак – практичний психолог, Оксана Олександрівна Капалб – соціальний педагог, класний керівник 5-А класу – Яцюк Світлана Валеріївна, та класний керівник 5-Б класу – Герман Тетяна Василівна. Також запрошеними були усі вчителі, які викладають у 5-х класах та інші педагогічні працівники гімназії.

Головна мета психолого-медико-педагогічного консиліуму:

– об’єднання педагогічного колективу для підвищення ефективності його роботи;

– використання передового досвіду, психолого-педагогічних досягнень практичної і психологічної науки у діяльності вчителів початкових класів, вчителів-предметників, класних керівників 5-х класів;

– вироблення системи спільних поглядів у вирішенні проблеми процесу адаптації учнів 5-х класів і емоційного благополуччя вчителів та батьків.

Для учасників консиліуму було виначно наступні завдання:

1. глибокий психолого-педагогічний аналіз труднощів та проблем, які виникають у період адаптації учнів 5-х класів;

2. координацію дій всього педагогічного колективу;

3. обмін досвідом;

4. підведення підсумків педагогічних успіхів вчителів початкової школи, покращення, оновлення, раціоналізацію діяльності класних керівників п’ятих класів, вчителів-предметників, соціально-психологічної служби гімназії.

Завдяки проведеному психологічному обстеженню п’ятикласників (навчальна мотивація, соціометричний статус, рівень тривожності, групова структура темпераменту класних колективів, характер адаптації, рівень самооцінки), був зроблений аналіз самопочуття учнів в адаптаційний період, їх психологічний стан, на підставі діагностичних даних були визначені і домінанти розвитку потенційних можливостей та здібностей учнів.

Консиліум пройшов у доброзичливій атмосфері. З психологічними особливостями та результатами анкетування п’ятикласників усіх присутніх ознайомили представники соціально-психологічної служби гімназії, окрім того, дали практичні поради вчителям щодо роботи з молодшими підлітками. Учителі-класоводи початкової ланки у співпраці з нинішніми класними керівниками склали цілісні портрети своїх класів, які допоможуть учителям-предметникам знайти підхід до кожного учня 5-го класу. У виступах членів адміністрації звучав аналіз відвіданих уроків та позакласних заходів, рекомендації для подальшої роботи колективу над вищезазначеною проблемою та сформульовані шляхи її вирішення. Адже подоланню труднощів періоду адаптації учнів 5- х класів до навчання в основній школі може сприяти тільки цілеспрямована координація дій психолога, учителів, їхній професіоналізм та досвідченість. Пам’ятайте: «Якщо дитину підтримують, вона вчиться впевненості в собі». Після плідної праці педагогів протягом консиліуму були визначені оптимальні шляхи для подолання труднощів адаптації п’ятикласників. Спільним рішенням учасників консиліуму затверджені такі рекомендації щодо подальшого гармонійного розвитку учнів 5-х класів:

– проявляти доброзичливе ставлення, підтримку;

– реалізовувати демократичний стиль керівництва;

– не висувати на початку року великих вимог до дітей, пам’ятати різницю між п’ятикласниками та іншими учнями середньої школи;

– намагатись, щоб заняття викликали в учня позитивні переживання через дуже сильно виражене емоційне ставлення до навчального предмету в цьому віці;

– орієнтувати дітей на вироблення об’єктивних критеріїв успішності і неуспішності, прагнення перевірити свої можливості і знаходити (за допомогою дорослих) шляхи подальшого їх розвитку і вдосконалення;

– допомогти учням з низьким соціальним статусом в класному колективі відчути себе потрібними і бажаними в класі;

– проводити відповідні класні години для покращення неформальних відносин між дітьми з використанням активних форм роботи;

– залучати до позакласної роботи, групових заходів, щоб вони більше спілкувалися;

– на позакласних заходах давати можливість проявити себе з кращої сторони.

Виступ працівника медичної служби гімназії

Виступ практичного психолога гімназії