Виконання ст. 30 закону України “Про освіту”

 1. Рішення 29 сесії Новогуйвинської селищної ради Житомирського р-ну, Житомирської обл. восьмого скликання від 26.07.2022р. №1047 “Про зміну назви Озерненської гімназії Житомирського району Житомирської області та затвердження Статуту в новій редакції
 2. Наказ директора ліцею “Про зміну назви Озерненської гімназія та затвердження Статуту в новій редакції” від 01.07.2022р. № 85
 3. Статут ліцею  
 4. Ліцензії на провадження освітньої діяльності
 5. Свідоцтво про атестацію
 6. Сертифікати про акредитацію освітніх програм
 7. Структура та органи управління ліцею
 8. Кадровий склад, відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
 9. Освітня програма ліцею 
 10. Територія обслуговування
 11. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти: станом на 01.09.2023 р. навчається 509 учнів: 1-4 кл. – 170 уч., 5-9 кл. – 265 уч., 10-11 кл. – 74 уч.
 12. Мова освітнього процесу: Мовою освітнього процесу в ліцеї є українська мова. В ліцеї вивчаються мови міжнародного спілкування: англійська мова, німецька мова, польська мова
 13. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
 14. Результати моніторингу якості освіти
 15. Про діяльність педагогічного колективу ліцею в 2022-2023 н.р. та завдання на 2023-2024 н.р.
 16. План роботи озерненського ліцею на 2023-2024 навчальний рік   
 17. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами: в ліцеї доступний 1 клас з інклюзивною формою навчання
 18. Розмір плати за навчання: платні послуги не надаються
 19. Публічні кошти
 20. Форми здобуття освіти:
  • інcтитуційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
  • індивідуальна (екстернатна, сімейна(домашня), педагогічний патронаж).
 21. ОРІЄНТОВНІ ВИМОГИ до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів
 22. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
 23. Положення про академічну доброчесність
 24. Положення про сайт Озерненського ліцею
 25. Права та обов’язки учнів ліцею
 26. Звіт директора ліцею перед педагогічним колективом та громадськістю, 2023 рік.
 27. Стратегія розвитку ліцею на 2022-2027 рр 
 28. Потреба в придбанні матеріалів для ремонтних робіт в ліцеї на 2023 рік 
 29. Наказ “Про завершення 2022-2023 навчального року” від 09.05.2023 р. №90-о 
 30. Наказ “Про режим роботи ліцею” від 31 серпня 2023 року № 117-о 
 31. Наказ “Про затвердження Правил особистої гігієни учнів” від 31 серпня 2022 року № 111
 32. Наказ “Про створення ради профілактики правопорушень” від 31 серпня 2022 року № 112
 33. Наказ “Про створення ради національно-патріотичного та громадянсько-патріотичного виховання” від 31 серпня 2022 року № 117
 34. Наказ “Про заборону тютюнопаління” від 31 серпня 2022 року № 120  
 35. Протокол засідання педагогічної ради від 15 червня 2023 року № 15
 36. Наказ від 16 червня 2023 року № 108 “Про введення в дію рішення педагогічної ради від 15.06.2023р., Протокол №14” 
 37. Програма національно-патріотичного виховання учасників освітнього процесу Озерненського ліцею на 2023 -2025 роки
 38. Наказ “Про організацію охорони, пропускного і внутрішньооб’єктового режимів роботи в будівлі і на території ліцею” від 28.11.2023 № 245-о
 39. Розклад годин класного керівника на 2023-2024 н.р.Протокол № 5 засідання педагогічної ради від 18.12.2023 року з додатками на вибір підручників.